Acupunctuur & Hoofdpijn

Bij 80% van de hoofdpijnpatiënten is er sprake van verlichting van de symptomen na de eerste 3 tot 5 acupunctuursessies. Bij 98% van de patiënten na afloop van de complete behandelingstraject is er sprake van blijvende resultaten en keren de hoofdpijn/migraine klachten niet meer terug.

Vooral bij de jonge hoofdpijn patiënten zijn de resultaten snel te zien: bij 90% verdwijnen de symptomen gemiddeld na de eerste 3 tot 5 sessies en binnen enkele maanden zijn ze vrij van migraine of hoofdpijn. Als de kinderen moeite hebben met het gebruik van naalden, worden andere acupunctuur methoden toegepast waarbij geen naalden in het lichaam worden gezet (naaldloze acupunctuur).

Opmerkelijk zijn de resultaten bij clusterhoofdpijn patiënten: een intensief acupunctuur behandelingstraject verminderd aanzienlijk de ernst en de frequentie van de aanvallen en leidt tot vermindering en uiteindelijk stopzetting van de medicatie met als gevolg het volledige herstel van de normale functionering en levensritme van de patiënt. Ondersteunende/preventieve acupunctuur behandelingen na de intensieve behandeling zijn eventueel maandelijks of een keer per twee maanden aanbevolen.